کارکنان دارو سازی طاها آموزش عمومی ایمنی و اطفا حریق را فرا گرفتند
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار
04 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

کارکنان دارو سازی طاها آموزش عمومی ایمنی و اطفا حریق را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار :
کارکنان شرکت داروسازی طاها در یک کارگاه یک روزه بصورت تئوری و عملی آموزش مقدماتی و عمومی اطفای حریق را فرا گرفتند 
شایان ذکر است تمامی ادارات، سازمان ها،شرکت های خصوصی و دولتی و ... جهت اطلاع از شرایط برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و آتش نشانی با شماره ۴۴۶۶۸۷۷۳ واحد آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری سبزوار تماس بگیرید