پروژه ساماندهی بافت پیرامون امام زاده شعیب
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
31 مرداد 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
جلسه هم اندیشی

پروژه ساماندهی بافت پیرامون امام زاده شعیب

جلسه هم اندیشی پروژه ساماندهی بافت پیرامون امام زاده شعیب (ع) و دسترسی آن به کمربندی

جلسه هم اندیشی پروژه ساماندهی بافت پیرامون امام زاده شعیب (ع) و دسترسی آن به کمربندی با حضور اعضای شورای شهر، رجب زاده شهردار سبزوار، معاونت معماری و شهرسازی و جمعی از مدیران این مجموعه برگزار گردید