دستگاه هاي ضبط تصاوير (DVR/NVR) ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار ارتقا و بروزرساني شد
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
16 مهر 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
بروزرستنی دستگاه هاي ضبط تصاوير (DVR/NVR) ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار

دستگاه هاي ضبط تصاوير (DVR/NVR) ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار ارتقا و بروزرساني شد

دستگاه هاي ضبط تصاوير (DVR/NVR) ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار ارتقا و بروزرساني شد به کمک تيم پشتيباني شبکه اداره فناوري اطلاعات شهرداري سبزوار تمامي دستگاه هاي DVR ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار عيب يابي و تعمير و پيکر بندي شد

دستگاه هاي ضبط تصاوير (DVR/NVR) ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار ارتقا و بروزرساني شد

به کمک تيم پشتيباني شبکه اداره فناوري اطلاعات شهرداري سبزوار تمامي دستگاه هاي DVR ايستگاه هاي آتشنشاني سبزوار عيب يابي و تعمير و پيکر بندي  شد

بازديدهاي دوره‌اي دوربين هاي مدار بسته و بررسي صحت کارکرد آنها، بررسي تصاوير ضبط شده و حافظه ضبط تصاوير، نگهداري، عيب يابي و بهينه سازي و پیکربندی زير ساخت ارتباطي دوربين‌ها و دستگاه ضبط تصاوير (DVR/NVR) و غيره از ديگر خدمات ارائه شده واحد پشتيباني شبکه براي سيستم های دوربين مدار بسته شهرداري سبزوار است.