خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه ژنراتور
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
22 آبان 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه ژنراتور

در راستای اجرای سیاست های پدافند غیرعامل و تامین برق اضطراری دیتا سنتر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار یک دستگاه ژنراتور باقدرت 50 کیلووات جهت تامین برق مورد نیاز ،دیتا سنتر ، خریداری، نصب و راه اندازی شد.

حسین دارینی با بیان این مطلب افزود : در راستای اجرای سیاست های پدافند غیرعامل و تامین برق اضطراری دیتا سنتر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار  یک دستگاه ژنراتور باقدرت 50 کیلووات جهت تامین برق مورد نیاز ،دیتا سنتر ، خریداری، نصب و راه اندازی شد.

حسین دارینی همچنین گفت: این دستگاه هنگام قطع برق شهری بصورت اتوماتیک روشن وبرق آن وارد مدار میگردد تا در صورت قطع برق شهری خللی در ارائه خدمت به شهروندان محترم وارد نشود.

وی درادامه  بیان کرد  :خرید ،نصب وراه اندازی این دستگاه مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان برآورد شده است.