حسین دارینی مدیریت اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار از خریداری و نصب دوربین های مدار بسته ترافیکی در تقاطع ها و اماکن عمومی شهر خبر داد.
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
25 مهر 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
خریداری و نصب دوربین های مداربسته نظارتی و کنترل ترافیک در سطح شهر سبزوار

حسین دارینی مدیریت اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار از خریداری و نصب دوربین های مدار بسته ترافیکی در تقاطع ها و اماکن عمومی شهر خبر داد.

حسین دارینی مدیریت اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار از خریداری و نصب دوربین های مدار بسته ترافیکی در تقاطع ها و اماکن عمومی شهر خبر داد.

حسین دارینی با بیان اینکه نصب دوربین های نظارتی در معابر سطح شهر سبزوار اقدامی موثر در راستای امنیت شهر است، اظهار کرد: کنترل ترافیک و افزایش امنیت، گستردگی پهنه نظارت و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز از مزیت های نصب این دوربین هاست که به ایجاد شرایط ایمن تر در شهر کمک می کند.

 حسین دارینی افزود: این دوربین ها با قابلیت چرخش 360 درجه ای به صورت 24 ساعته در حال ضبط تصاویر در محل مانیتورینگ شهرداری هستند.

حسین دارینی ادامه داد: این طرح در راستای کنترل ترافیک در سطح شهر اجرا شده است که جهت تکمیل آن نیازمند صرف اعتبارات بیشتر و همکاری مسئولان مرتبط این امر می باشد.