بودجه ۱۴۰۲ شهرداری سبزوار رسما به شورای شهر ارسال شد
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
28 دی 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
شهردار سبزوار گفت: لایحه بودجه پیشنهادی ۹۵۰میلیارد تومان شهرداری سبزوار بعد از تهیه و تنظیم در موعد مقررجهت تصویب رسما به شورای شهر ارسال شد.

بودجه ۱۴۰۲ شهرداری سبزوار رسما به شورای شهر ارسال شد

شهردار سبزوار گفت: لایحه بودجه پیشنهادی ۹۵۰میلیارد تومان شهرداری سبزوار بعد از تهیه و تنظیم در موعد مقررجهت تصویب رسما به شورای شهر ارسال شد. 

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، موسی رجب زاده با بیان این مطلب افزود: در راستای تخصیص بهینه منابع و مصارف و کارآیی و اثر بخشی فعالیت های شهرداری و ایجاد انضباط مالی، به استناد ماده ۶۷ قانون شهرداری ها و ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداری و بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بودجه شهرداری سبزوار تهیه و تنظیم شد.

 

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت تدوین بودجه که تنها ابزار مالی برای لزوم اجرای انضباط مالی می باشد، بودجه شهرداری در جلسات متعدد با حضور شهردار محترم سبزوار، معاونین و مدیران به طور دقیق کارشناسی و برای تصویب و بررسی تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

 

رجب زاده بیان کرد: تلاش کردیم در بودجه سال آینده ضمن توجه به مطالبات مردم، مشارکت و همراهی شهروندان و گسترش خدمات مطلوب، شهر را داشته باشیم.

 

او در ادامه تصریح کرد: بودجه عمومی پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری سبزوار ۹۵۰ میلیارد تومان می باشد و هزینه های تشکیل شده آن در دو بخش جاری و عمرانی می باشد.

 

شهردار سبزوار ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با همکاری و همراهی مردم و مدیران شهری حرکت در مسیر توسعه سبزوار را با توان و قدرت بیشتری ادامه دهیم.