رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار گفت: در راستای تحقق شهر و شهرداری هوشمند، جلوگیری از اتلاف وقت، دسترسی سریع به سوابق خودروها، افزایش دقت در محاسبه عوارض و توسعه خدمات الکترونیک در سبزوار، تا کمتر از یک ماه دیگر پرداخت عوارض خودرو الکترونیکی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، فواد سحابی با بیان اینکه در شهر سبزوار حدود ۱۱۰ هزار خودرو وجود دارد، افزود: در حال حاضر شهرداری های مناطق دوگانه و ناحیه توحید شهر، مراکز معاینه فنی خودرو، مرکز تعویض پلاک خودرو و همچنین سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اقدام به دریافت عوارض خودرو می نمایند.

وی گفت: درآمد حاصله از عوارض خودرو در شهرها برای نصب دوربین های نظارتی و ترافیکی، ساخت پارکینگ های عمومی و طبقاتی، آسفالت معابر، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و… هزینه می شود.