نصب دوربین نظارت ترافیکی در میدان پرستار
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار
27 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

نصب دوربین نظارت ترافیکی در میدان پرستار

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، به منظور سهولت در مدیریت و نظارت بر تردد خودروها و ترافیک شهری، تسهیل در عبور و مرور خودروها و برقراری و افزایش انضباط ترافیکی، دوربین نظارت ترافیکی در میدان پرستار واقع در بلوار شهدای هسته‌ای توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری نصب شد.