برگزاری دوره آموزش فرهنگ ترافیک برای دانش‌آموزان
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار
27 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

برگزاری دوره آموزش فرهنگ ترافیک برای دانش‌آموزان

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، در ادامه برپایی دوره‌های آموزش فرهنگ ترافیک برای دانش‌آموزان سطح مدارس با هدف آموزش قوانین و مقررات ترافیکی و ارتقای فرهنگ راهنمایی و رانندگی، این هفته توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری در آموزشگاه دولتی دخترانه محمد حسن شیعی برگزار شد.

در این دوره آموزشی، علاوه بر آموزش فرهنگ ترافیک، نکات مهم ایمنی در عبور و مرور، واژه‌های مهم ترافیک‌، تأکید بر لزوم استفاده از کمربند ایمنی، تابلوها و علائم ترافیکی، نحوه عبور از خیابان و سایر مباحث ترافیکی و قوانین به دانش‌آموزان آموزش داده شد.