سرپرست سازمان ساماندهی شهرداری سبزوار منصوب شد+عکس
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
24 اردیبهشت 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

سرپرست سازمان ساماندهی شهرداری سبزوار منصوب شد+عکس

مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار برگزار شد

با حضور شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار برگزار شد.

در این مراسم از زحمات مهدی دلبری سرپرست پیشین سازمان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قدردانی و حمید عتباتی به عنوان سرپرست جدید این سازمان با اعطای ابلاغ منصوب شد.