جدا سازی و ساماندهی بازار پرنده فروشان
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
25 اردیبهشت 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

جدا سازی و ساماندهی بازار پرنده فروشان

ساماندهی و جدا سازی بازار پرنده فروشان و جمع آوری از خیابان جنب جمعه بازار توسط کارشناسان سازمان

ساماندهی و جدا سازی بازار پرنده فروشان از جمعه بازار با نصب دیوار پیش ساخته و نصب درب آهنی و رفع سد معبر قفس ها و تورهای مرغ فروشان و انتقال به داخل محوطه توسط کارشناسان و سد معبر سازمان