بازدید میدانی مدیران شهری از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری سبزوار
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
03 تیر 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

بازدید میدانی مدیران شهری از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری سبزوار

 

روز گذشته با حضور رییس دامپزشکی سبزوار ،نماینده معاونین بهداشتی علوم پزشکی و مرکز بهداشت ، جانشین معاونت خدمات شهری شهرداری ،رییس و مدیران سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی و مدیران اتحادیه قصابان سبزوار از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بازدید شد. 

 

در این بازدید روند بازسازی و عملیات عمرانی کشتارگاه راهکارها و نکات بهداشتی به پیمانکار مربوطه ارائه و به پیمانکار مربوطه ابلاغ شد که در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.