اتمام پروژه گذر غذای طراوت
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
24 اردیبهشت 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

اتمام پروژه گذر غذای طراوت

پروژه گذر غذای طراوت واقع در بلوار شهدای هسته ای شهدای گمنام پارک طراوت

اتمام پروژه گذر غذای طراوت با 6 عدد غرفه و نمای چوب ترمو و امتیاز آب و برق در حال انجام فرایند مزایده می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44291141 تماس حاصل فرمائید