نظارت بر فعالیت مراکز  ضایعاتی سبزوار
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
01 تیر 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

نظارت بر فعالیت مراکز ضایعاتی سبزوار

به گزارش روابط عمومی سازمان مپ شهرداری سبزوار ؛در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و با توجه به مشکلات عدیده بهداشتی و زیست محیطی ناشی از وجود انبارهای ضایعاتی در سطح شهر طرح نظارت بر فعالیت مراکز ضایعاتی توسط بازرسین سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار با همکاری مامورین بهداشت محیط ، مرکز بهداشت شهرستان و بازدید از مراکز مذکور و بررسی روند فعالیت آنها آغاز گردید ، که در این بازدید برای تعدادی از مراکز خرید و فروش ضایعاتی متخلف اخطاریه کتبی صادر گردید.

ساماندهی مرکز ضایعاتی موجب بهبود مدیریت پسماند خشک ، ارتقاء بهداشت عمومی و آراستگی سیما و منظر شهری خواهد شد