سازمان مپ شهرداری سبزوار جزو سازمان های موفق پسماند در کشور
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
31 اردیبهشت 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار گفت

سازمان مپ شهرداری سبزوار جزو سازمان های موفق پسماند در کشور

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سعیدرضا فصیحی با بیان این مطلب افزود: امروز توجه به مدیریت صحیح پسماند به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار در جامعه جزو مباحثی مطرح می شود که عواملی مثل رشد روز جمعیت، توسعه صنایع، تغییر الگوی مصرف، استفاده از مواد تجزیه ناپذیر و… لزوم توجه به مدیریت صحیح پسماند را پیش از پیش یادآور می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار دارای رتبه کشوری در رشته زیست محیطی و جزو سازمان های موفق پسماند در کشور است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سعیدرضا فصیحی با بیان این مطلب افزود: امروز توجه به مدیریت صحیح پسماند به عنوان یکی از اصول توسعه پایدار در جامعه جزو مباحثی مطرح می شود که عواملی مثل رشد روز جمعیت، توسعه صنایع، تغییر الگوی مصرف، استفاده از مواد تجزیه ناپذیر و… لزوم توجه به مدیریت صحیح پسماند را پیش از پیش یادآور می شود.

وی با بیان اینکه زباله های شهری پس از جمع آوری از سطح شهر توسط پاکبانان جهت تامین سلامت بهداشت شهروندان به محل سایت دفن بهداشتی منتقل می شود، بیان کرد: دفن سبزوار بر اساس پارامترهای سازمان محیط زیست و سازمان شهر داری های کشور یکی از ده سایت دفن برتر کشور است که متمرکز و منطقه ای در شرق کشور جانمایی و مکان یابی شده است.

او اضافه کرد: این مرکز با ۳۲۰ هکتار مساحت و چشم انداز یکصد ساله و راه دسترسی مناسب و فنس کشی و برق فشار قوی و ساختمان نگهبانی و فضای سبز مناسب و جنس خاک وجهت وزش باد و سطح پایین آبهای زیر زمینی های و فاصله مناسب از جمعیت شهری و روستایی در حال حاضر از بهترین مراکز دفن کشور است.

معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار ادامه داد: مرکز فوق بر اساس طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان از سال ۹۲ شروع شده که با رعایت استانداردها موفق به دریافت استاندار ایزو در رشته محیط زیست و HSE شده است.

وی گفت: طبق بازدید میدانی به عمل آمده از سایت دفن بهداشتی پسماندهای عادی و پزشکی سبزوار روند عملیات دفتن بهداشتی با شرایطی مطلوب و قابل قبول در حال انجام است که جا دارد از تلاش های سفیران پاکی شهر و دیگر همکارانم در سازمان پسماند سبزوار قدردانی نمایم.