آیین تجلیل از پاکبانان نمونه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
20 اردیبهشت 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

آیین تجلیل از پاکبانان نمونه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار

آیین تجلیل از پاکبانان نمونه شهرداری سبزوار به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر با حضور رییس و اعضای محترم شورای شهر شهرستان ، شبیری سرپرست شهرداری و دیگر مدیران مجموعه در این مراسم پاکبانان نمونه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار توسط مدیران شهری تقدیر شدند.