گذر نه بام
مدیریت سرمایه گذاری شهرداری سبزوار
28 دی 1402
سعيد روحانيان
چاپ خبر

گذر نه بام

بافت تاریخی شهری به بخش و یا بخش هایی از شهر معاصر اطلاق می شود که منعکس کننده ارزش های فرهنگی و تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان با محیط پیرامون او در طول تاریخ بدست آمده است. مساجد، گذرها، بازارها، ابنیه تاریخی ساختار اصلی این بافت را تشکیل می دهند.

گذر 9 بام، 9 بام برگرفته از 9 بام گنبدی شکل در محله بوده که متاسفانه اثری از آن ها به جای نمانده است. این گذر شامل مسجد جامع، سراهای تجاری، حسنیه و خانه های مسکونی می باشد. در این گذر تمام اجزا اصلی یک محله در کنار هم به خوبی قرار دارند.

 

لینک دانلود فایل : 

گذر نه بام