طرح ساماندهی بافت حریم امامزاده شعیب(ع)
مدیریت سرمایه گذاری شهرداری سبزوار
28 دی 1402
سعيد روحانيان
چاپ خبر

طرح ساماندهی بافت حریم امامزاده شعیب(ع)

طرح ساماندهی بافت حریم امامزاده شعیب(ع)

 

لینک دانلود فایل : 

امامزاده شعیب

 رویدادهای آینده ...