سرمایه گذاری  در بافت تاریخی سبزوار
مدیریت سرمایه گذاری شهرداری سبزوار
28 دی 1402
سعيد روحانيان
چاپ خبر

سرمایه گذاری در بافت تاریخی سبزوار

شهر سبزوار با مساحتی بالغ بر 2676هکتار بعد از مشهد جزء وسیع ترین شهرهای استان خراسان رضوی است است، که اکنون از لحاظ جمعیت و تجارت، پس از مشهد بزرگ ترین و مهم ترین شهر خراسان است، در غربی ترین ناحیه این استان واقع شده است. بر اساس سرشماری رسمی سال 1385 دارای 214582 نفر جمعیت می باشد .

محدوده بافت قدیم و مرکزي سبزوار با مساحت 182هکتار در تاریخ 23/12/84 به تصویب کمیسیون ماده 5 استان رسیده است که این محدوده بافت قدیم طبق طرح تفصیلی 99 به 274 هکتار افزایش یافته است.

لینک دانلود : 

سرمایه گذاری