نهضت کاشت درخت و درختچه در میدان امام حسین (ع)
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
23 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

نهضت کاشت درخت و درختچه در میدان امام حسین (ع)

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، در راستای اجرای طرح کاشت ۱۲ هزار اصله درخت و درختچه با هدف حفظ و گسترش فضای سبز شهری، زیباسازی شهری و ارتقای کیفیت محیط زیست، عملیات چاله‌زنی و کاشت نهال در میدان امام حسین (ع) به همت سبزبانان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اجرایی شد.