مشکلات محله بهاران بررسی شد+عکس
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
25 خرداد 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار

مشکلات محله بهاران بررسی شد+عکس

صبح امروز شهردار سبزوار به همراه معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری به محله بهاران، بهاران ۳۵ رفت و از نزدیک با جمعی از اهالی این محدوه شهری در خصوص مشکلات محله به گفتگو پرداخت.

صبح امروز شهردار سبزوار به همراه معاون خدمات شهری و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری به محله بهاران، بهاران ۳۵ رفت و از نزدیک با جمعی از اهالی این محدوه شهری در خصوص مشکلات محله به گفتگو پرداخت.

او سپس بعد از بازدید از گلخانه های طرح اسپانیایی، میدان بهشتی، بوستان های جانبازان و شهربازی، با حضور در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری دستورهای لازم برای بازپیرایی و برخی اقدامات کمی و کیفی خدمات این پارک ها را داد.