سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد بهره برداری از مجموعه تفریحی و سرگرمی شهربازی پارک شهدای گمنام را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه۱۴۰۱/۰۲/۲۶ نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای این سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: سبزوار،بلوار پاسداران،ضلع شمال بوستان لاله
تلفن: ۰۵۱۴۴۶۴۱۰۰۰

روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار