آغاز جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی تجاری غیرمجاز از سطح شهر
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
23 خرداد 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت :

آغاز جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی تجاری غیرمجاز از سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی افزود: پس از مکاتبه و اخطارهای لازم به ادارات مختلف نسبت به اصلاح یا جمع آوری سازه های تبلیغاتی محیطی غیرمجاز، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار به عنوان متولی ساماندهی و زیباسازی سیمای شهری جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر را آغاز کرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی تجاری غیرمجاز از سطح شهر آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی افزود: پس از مکاتبه و اخطارهای لازم به ادارات مختلف نسبت به اصلاح یا جمع آوری سازه های تبلیغاتی محیطی غیرمجاز، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار به عنوان متولی ساماندهی و زیباسازی سیمای شهری جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر را آغاز کرد.

وی بیان کرد: این اقدام به منظور حذف زواید بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز، صورت گرفته تا از آشفتگی‌های بصری زیادی که از این حیث در سطح شهر به‌وجود آمده کاسته شود.

او گفت: شهروندان باید در سطح شهر احساس آرامش و امنیت کنند و بتوانند از فضا‌های شهری به نحو احسن استفاده و بهره ببرند اما متاسفانه بیشتر این تابلوها در فضاهایی قرار گرفته که مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است.