شماره های داخلی شهرداری منطقه 2 سبزوار
منطقه دو شهرداری سبزوار
30 اردیبهشت 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
روابط عمومی شهرداری سبزوار

شماره های داخلی شهرداری منطقه 2 سبزوار

جهت ارتباط مستقیم با اطلاعات شهرداری منطقه 2 سبزوار می توانید با شماره های 44237177 و 44221632 تماس بگیرید

عنوان داخلی نام و نام خانوادگی مسئول
شهردار 102 حامد ظریف
معاونت اداری و مالی 116 حسین وزیری نژاد
فنی و شهرسازی 104 سیدطاهر شهرآینی
دفتر شهردار - کارگزینی 110 سید جلال حسینی
دبیرخانه 107 خانم نقابی
حراست 106 آقای نوری
درآمد 113 خانم صالح آبادی
درآمد 120 آقایان اتحادی - چشمی - دلبری
تعیین خلاف 118 آقایان محمد پور - شبانی
تعیین خلاف 111 خانم صالح ترابی - خانم مهرنیا - آقای استانی - آقای بانژاد
شهرسازی 123 آقایان مقصودی - دلبری - بقایری
درآمد 117 آقایان پورکاوه - رجب غلامی - عمادی خواه
آبدارخانه 108 آقایان زرقی - صفایی
کارشناسی 114 علی اصغر طالبی
کارشناسی 112 آقایان فشتنقی - سالاری
بایگانی 109 خانم سرسنگی - خانم خیرآبادی - آقای معصومی
نوسازی 115 آقای استانی - خانم مختاری
نوسازی 103 آقای شایگان
اطلاعات - نگهبانی 121 آقای صادقی
تایپ و تکثیر 122 خانم قزی
پذیرش 105 خانم کامل - خانم بهاری
کمیسیون ماده صد 124 خانم فیروزآبادی - آقایان صالحی - پورسجاد

جهت ارتباط مستقیم با اطلاعات شهرداری منطقه 2 سبزوار می توانید با شماره های 44237177 و 44221632 تماس بگیرید

 رویدادهای آینده ...