نصب لوازم بازی کودکان در پارک محله بلوک ۶ توحیدشهر
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
13 تیر 1403
سعيد روحانيان
چاپ خبر

نصب لوازم بازی کودکان در پارک محله بلوک ۶ توحیدشهر

به منظور توزیع عادلانه خدمات و ایجاد شور و نشاط شهروندی عملیات نصب لوازم بازی کودکان با هزینه حدود ۵ میلیارد ریال به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار در پارک محله بلوک ۶ توحید شهر انجام شد.