نصب دوربین نظارت ترافیکی در میدان پرستار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
27 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

نصب دوربین نظارت ترافیکی در میدان پرستار

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، به منظور سهولت در مدیریت و نظارت بر تردد خودروها و ترافیک شهری، تسهیل در عبور و مرور خودروها و برقراری و افزایش انضباط ترافیکی، دوربین نظارت ترافیکی در میدان پرستار واقع در بلوار شهدای هسته‌ای توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری نصب شد.