شهرداری سبزوار میزبان عزاداران حسینی
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
16 شهریور 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

شهرداری سبزوار میزبان عزاداران حسینی

خوشا آنان که زوار حسین اند 

 

شهرداری سبزوار میزبان عزاداران حسینی 

 

موکب شهرداری سبزوار جهت پذیرایی از عزاداران حسینی و جاماندگان اربعین در شب اربعین حسینی توسط مدیریت فرهنگی و با همکاری مدیریت ارتباطات شهرداری برپا شد .