دیدار مدیر مخابرات سبزوار و مدیر فنی زیرساخت مخابرات استان با شهردار سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
07 بهمن 1402
سعيد روحانيان
چاپ خبر

دیدار مدیر مخابرات سبزوار و مدیر فنی زیرساخت مخابرات استان با شهردار سبزوار

مدیر مخابرات سبزوار صبح امروز به همراه مدیر فنی زیرساخت مخابرات خراسان رضوی و کارکنان این نهاد با میثم حسین‌آبادی شهردار سبزوار و‌ جمعی از مدیران شهرداری دیدار کردند.

 

در این دیدار ضمن بررسی وضعیت زیرساخت سطح شهر درحوزه آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت پرسرعت، درباره همکاری و تعامل دوطرفه مخابرات و مجموعه بزرگ شهرداری سبزوار بحث و تبادل نظر ش

د.