برگزاری مراسم قرائت دعای زیارت عاشورا و سوگواری ایام عزای حسینی در محل حسینیه امام علی (ع) شهرداری سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
18 تیر 1403
سعيد روحانيان
چاپ خبر

برگزاری مراسم قرائت دعای زیارت عاشورا و سوگواری ایام عزای حسینی در محل حسینیه امام علی (ع) شهرداری سبزوار

 برگزاری مراسم قرائت دعای زیارت عاشورا و سوگواری ایام عزای حسینی در محل حسینیه امام علی (ع) شهرداری سبزوار