برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر در محل فرمانداری شهرستان
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
21 شهریور 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر در محل فرمانداری شهرستان

جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان سبزوار با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار و درخشانفر معاونت خدمات شهری شهرداری و همچنین دیگر اعضای این ستاد در محل فرمانداری سبزوار برگزار گردید