صبح امروز موسی رجب زاده شهردار سبزوار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر از پارک هنر توحیدشهر بازدید کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، مدیر ناحیه گردشگری توحید شهر در حاشیه این بازدید گفت: از سال گذشته حدود یک هکتار از پارک هنر پس از تعویض خاک آلوده به شیره بتن و ایجاد زیرساخت های لازم تکمیل و به بهره برداری رسید.

حسین دولت آبادی افزود: بخش های جدید از این بابت بسیار مهم بودند که علاوه بر جنبه اقدامات تکمیلی فضاهای پارک، باعث شکل گیری مناسب منظر شهری حاشیه خیابانهای های شرقی و غربی شده و جلوه و طراوت خاصی برای عابرین و ناظرین داخل خیابان بوجود آورده است.

او بیان کرد: استفاده از گونه های چند ساله و گل های زیبایی که هر ساله با ریزش بذرها دوباره سبز می شوند و به گل می نشینند باعث بهره وری و کاهش هزینه ها شده و این گونه ها به تدریج می توانند در داخل پارک افزایش و تنوع پیدا کنند.

مدیر ناحیه گردشگری توحید شهر با بیان اینکه تعاملات بین سازمانی باعث بهره وری در سیستم می شود، اظهار کرد: با مجموعه اقداماتی که سال گذشته سازمان های عمران، سیما و منظر و فضای سبز و همسویی بین سازمانی امروز شاهد این اتفاق خوب هستیم که خروجی خوبی را از طرف مجموعه بزرگ شهرداری سبزوار برای شهروندان به ارمغان آورده است ؛ استفاده از امکانات موجود هم از مصادیق بهره وری در این پروژه بوده است.