50  تن قیر خریداری شده مجاز به آسفالت ریزی در مکان های تعیین شده است
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
15 اردیبهشت 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سبزوار گفت :

50 تن قیر خریداری شده مجاز به آسفالت ریزی در مکان های تعیین شده است

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، هادی محسنی راد افزود: قیر خریداری شده به میزان ۷۵۰ تن بصورت سهمیه ای است و فقط بایستی در همان محل هایی آسفالت ریزی شود که در تفاهمنامه اداره راه و شهرسازی اعلام شده به طوری که این مهم جهت نظارت دقیقتر مشخصات مصرف مطابق نقشه و بصورت utm کنترل می شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سبزوار گفت: ۷۵۰ تن قیر خریداری شده مجاز به آسفالت ریزی در مکان های تعیین شده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، هادی محسنی راد افزود: قیر خریداری شده به میزان ۷۵۰ تن بصورت سهمیه ای است و فقط بایستی در همان محل هایی آسفالت ریزی شود که در تفاهمنامه اداره راه و شهرسازی اعلام شده به طوری که این مهم جهت نظارت دقیقتر مشخصات مصرف مطابق نقشه و بصورت utm کنترل می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر خیابان میلاد در محله قلعه نو و بزرگراه غدیر از همین محل در حال اجراست. در این راستا شهرداری در جهت تامین قیر برای سایر خیابانها و روکش آسفالت راسا اقدام به خرید قیر به میزان ۷۰۰ تن بصورت آزاد به ارزش ریالی ۹۰ میلیارد ریال کرده که از این هفته در کارخانه اسفالت شهرداری برای تولید آسفالت استفاده می گردد.

او اظهار کرد: اولویت نخست ما ضمن لکه گیری نوارهای حفاری و کوچه های در لیست نوبت آسفالت است که اقدام به روکش تعدادی از خیابانهای اصلی اولویت دار خواهد شد.

محسنی راد گفت: با توجه به عقب ماندگی اسفالت در سال های گذشته جهت اطلاع شهروندان به اطلاع می رساند تعداد ۴۰ کوچه از اردیبهشت سال گذشته در نوبت آسفالت می باشد و برای روکش معابری که عمر آسفالت آنها به اتمام رسیده نیاز به تامین حداقل ۱۰ هزار تن قیر می باشیم.