دبیرخانه بازآفرینی شهری  منطقه5 کشور،  برای بار دوم به شهرداری سبزوار اختصاص یافت
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
08 آبان 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
دبیرخانه منطقه 5 که استان های شرق کشور (خراسان رضوی- جنوبی-شمالی- سیستان و بلوچستان- کرمان و یزد) را شامل می گردد، در سال های اخیر به عنوان دبیرخانه برتر و پیشرو ترویج بازآفرینی کشور محسوب گردیده است.

دبیرخانه بازآفرینی شهری منطقه5 کشور، برای بار دوم به شهرداری سبزوار اختصاص یافت

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار : مهدی برزویی از سوی سازمان شهرداری های و دهیاری کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان رئیس دبیرخانه جمع آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه5 کشور انتخاب گردید. دبیرخانه منطقه 5 که استان های شرق کشور (خراسان رضوی- جنوبی-شمالی- سیستان و بلوچستان- کرمان و یزد) را شامل می گردد، در سال های اخیر به عنوان دبیرخانه برتر و پیشرو ترویج بازآفرینی کشور محسوب گردیده است. این دبیرخانه توانسته طی دو سال گذشته ضمن برقراری ارتباط و هماهنگی لازم با عوامل بازآفرینی در شهرهای این استان ها شبکه ای به تعداد 300 نفر از کنشگران محلی و سازمانی را تشکیل داده و طی بررسی ها و جستجوهای اولیه نزدیک به 100عنوان تجربه را از شهرهای موضوع دبیرخانه شناسایی و طبقه بندی نماید. برگزاری بیش از ده نشست درقالب وبینارهای منطقه ای و ملی در موضوعات توسعه کالبدی–توانمندسازی اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی –ظرفیت سازی نهادی، نهاد سازی-ارائه مفاهیم نظری بازآفرینی، باززنده سازی بافت های تاریخی و.... با حضور اساتید و متخصصین کشوری از دیگر اقدامات ترویجی این دبیرخانه می باشد. این موفقیت که به دنبال اجراء برنامه بازآفرینی در محلات شهر سبزوار حاصل گردیده است، سبب خواهد شد فرآیند بازآفرینی در سبزوار با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یافته در این شهر به عنوان مرجعی برای حضور و تجربه اندوزی عوامل بازآفرینی شهری شرق کشور گردد. در این تبادلات و اشتراکات داشته ها و درس اندوخته ها می تواند سهمی موثر در جریان سازی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری کشور داشته باشد. لازم به یادآوری است در سبزوار جمعیتی حدود 70هزار نفر و در کل کشور حدود 11میلیون نفر در این بافت ها اسکان دارند، که به نحوی از نارسایی های کالبدی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در رنج می باشند. به همین مناسبت و طی مراسمی که در تاریخ 25/7/1401 با حضور موسی رجب زاده شهردار سبزوار در شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام گرفت، این ماموریت طی حکمی از جانب آقای دکتر آئینی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به آقای مهدی برزویی ابلاغ گردید.