اجرای عملیات آسفالت در کوچه علمدار ۱۶
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
05 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

اجرای عملیات آسفالت در کوچه علمدار ۱۶

در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در  سبزوار‌ ،‌ عملیات آسفالت در کوچه علمدار ۱۶  توسط خادمان مردم در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در حال انجام است .