کلیات بودجه سال ١۴٠٢ شهرداری با اتفاق آراء تصویب شد
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
19 بهمن 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
ظهر امروز در هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کلیات لایحه بودجه عمومی پیشنهادی سال ١۴٠٢ شهرداری سبزوار با اتفاق آراء تصویب شد.

کلیات بودجه سال ١۴٠٢ شهرداری با اتفاق آراء تصویب شد

ظهر امروز در هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کلیات لایحه بودجه عمومی پیشنهادی سال ١۴٠٢ شهرداری سبزوار با اتفاق آراء تصویب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر پس از تصویب لایحه بودجه از شهردار و مدیران شهرداری جهت ارائه به موقع بودجه تقدیر کرد و گفت:  جزئیات بودجه از هفته آینده در کمیسیون های تخصصی شورا آغاز خواهد شد.