عوارض و بهای خدمات شهری سال آینده سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
27 بهمن 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
مدیر درآمد شهرداری سبزوار گفت: عوارض و بهای خدمات شهری و نحوه محاسبه آن توسط هیات تطبیق به شهرداری سبزوار جهت اجرا ابلاغ شد.

عوارض و بهای خدمات شهری سال آینده سبزوار

مدیر درآمد شهرداری سبزوار گفت: عوارض و بهای خدمات شهری و نحوه محاسبه آن توسط هیات تطبیق به شهرداری سبزوار جهت اجرا ابلاغ شد. به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ، موسی الرضا یزداد با بیان این مطلب افزود: به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون درآمد های پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 01/04/1401 و ماده ۲۱ دستور العمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین عوارضی و بهای خدمات و نحوه محاسبه آنها را پس از طی مراحل قانونی و در بازه زمانی مندرج در قانون (پایان بهمن ماه ) برای اجرا در سال بعد از طریق پرتال سازمان یا روزنامه کثیر الانتشار به اعلام عموم برساند . وی ادامه داد : با تصویب عوارض و بهای خدمات شهری در شورای اسلامی شهر و مصوبات مذکور در چهل و سومین و چهل چهارمین جلسه هیات محترم تطبیق فرمانداری شهرستان مورد تایید قرار گرفت که فایل آن به شرح ذیل می باشد .

فایل پی‌دی‌اف ۱

فایل پی‌دی‌اف ۷۲۹۷۳

فایل پی‌دی‌اف ۷۲۹۲۷

فایل پی‌دی‌اف ۷۲۹۲۶

فایل پی‌دی‌اف ۷۲۹۲۳

فایل پی‌دی‌اف عوارض ۱۴۰۲

فایل پی‌دی‌اف.