رجب زاده شهردار سبزوار در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٢ شهرداری به شورای اسلامی شهر:
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
28 دی 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
افزایش ۵۷ درصد حقوق و دستمزد پرسنل، شرایط و مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین آراء قضایی که علیه شهرداری صادر می شد مهمترین مشکلات بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد.

رجب زاده شهردار سبزوار در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٢ شهرداری به شورای اسلامی شهر:

رجب زاده شهردار سبزوار در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٢ شهرداری به شورای اسلامی شهر:

افزایش ۵۷ درصد حقوق و دستمزد پرسنل، شرایط و مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین آراء قضایی که علیه شهرداری صادر می شد مهمترین مشکلات بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد.

 به لطف خداوند و همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر و تلاش بی وقفه همکاران خدوم شهرداری، مفتخریم اعلام کنیم که با وجود مشکلات در ۱۰ ماه سال جاری بیش از ۹۰ درصد بودجه محقق شده است که ان شاءالله تا پایان سال منابع بودجه جاری تحقق خواهد یافت.

بخشی  از خدمات انجام شده در سال جاری به شرح ذیل می باشد:

١- انجام ٢۶٠ هزار مترمربع آسفالت با اعتباری بالغ بر ٨۶ میلیارد تومان در سطح شهر که در نوع خود بی سابقه بوده است.

  ٢- خرید ٢۴ دستگاه اتوبوس با اعتبار بالغ بر ٣١ میلیارد تومان.

٣- انعقاد ۲۳ قرارداد در حوزه عمرانی با اعتباری بالغ بر ١٨ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان. 

٣- تامین اعتبار اجرای طرح پهنه بندی پارک های سطح شهر به مبلغ پنج میلیارد تومان.

۴- پرداخت مبلغ بیش از ٢۵ میلیارد تومان آراء قضایی صادره جهت جلوگیری از انسداد حساب های شهرداری و توقف روند خدمت رسانی به همشهریان عزیز.

۵- پروژ ه های شهری احداث شده از جمله میدان آیت الله علوی و پرستار و پارک ورودی شهر.

۶- احداث پارک محله ای در سطح شهر و ایجاد فضای سبز. 

٧- پرداخت دیون قطعی شده سنوات قراردادهای گذشته.

٨- راه اندازی شهربازی شهدای گمنام پس از چند سال.