بخشودگی جرائم عوارض نوسازی معوق در سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
14 اسفند 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
مدیر درآمد شهرداری سبزوار گفت: به استناد تبصره ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مودیانی که از تاریخ لازم شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم عوارض می شوند.

بخشودگی جرائم عوارض نوسازی معوق در سبزوار

 مدیر درآمد شهرداری سبزوار گفت: به استناد تبصره ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مودیانی که از تاریخ لازم شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم عوارض می شوند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ؛ موسی الرضا یزداد افزود: به استناد ماده ۱۰ قانون فوق الذکر پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای ( هنگام وصول ) به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد خواهد بود.

 

وی بیان کرد: هرچه توان مالی شهرداری بالاتر باشد خدمات بیشتر و مطلوب تری می تواند به شهروندان ارائه دهد، لذا شهروندان عزیز سبزوار، اگر همه ما خواهان خدمت هستیم باید بهای آن را نیر بپردازیم، بهای خدمات شهرداری پرداخت به موقع عوارض است که نهایتاً در همین شهر و برای خود شهروندان هزینه می شود.

 

او گفت: امید است روزی را شاهد باشیم که همشهریان با اعتماد به خادمان خود در شهرداری جایگاه شایسته را در سبد هزینه سالیانه خود به عوارض و بهای خدمات اختصاص دهند و پرداخت آن را جزئی از هزینه های اجتناب ناپذیر خود قلمداد کنند.