اختصاص ۱۵۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
07 بهمن 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
با پیگیری شهردار سبزوار، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  ۱۵۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری سبزوار  اختصاص داد

اختصاص ۱۵۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری سبزوار

با پیگیری شهردار سبزوار، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  ۱۵۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری سبزوار  اختصاص داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، برآورد این میزان قیر اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان است که حدود ۲۵۰ هزار مترمربع از کوچه ها، خیابان ها و معابر سطح شهر را در راستای خدمت به شهروندان فهیم سبزواری آسفالت خواهد کرد.