کارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری به هدف پایش ، ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه  از منطقه یک بازدید نمودند.
اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار
22 خرداد 1401
جواد زارعی
چاپ خبر
بازدید دوره ای كارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری از منطقه یک

کارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری به هدف پایش ، ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه از منطقه یک بازدید نمودند.

در ابتدای پایش دوره ای، هریک از اعضای بازدید با حضور در واحد های مختلف، به ارزیابی سامانه ها و مشکلات سیستمی پرداختند

در ابتدای پایش دوره ای، هریک از اعضای بازدید با حضور در واحد های مختلف، به ارزیابی سامانه ها و مشکلات سیستمی پرداختند

لازم به ذکر است که بازدید دوره‌‏ای یک روش قانونمند نگهداری و تعمیرات است که طی آن وضعیت تجهیزات، به‌طور دائم به‌وسیله بازرسی‌های فنی و روانکاری‌های منظم و دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه، به‌منظور کاهش احتمال وقوع خرابی‌های ناگهانی توسط کارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار تحت نظارت قرار گرفته و بدین‌وسیله ضرورت انجام تعمیرات جزئی و یا کلی تعیین می‌گردد، تا از توقفات اضطراری و برنامه‌ریزی نشده یا هر نوع خرابی دیگری پیش‌گیری شود.