مهندس حسین دارینی مدیر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار در  سومین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره)تهران برگزار شد حضور یافت .
اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار
14 تیر 1401
جواد زارعی
چاپ خبر
حضور مدیریت اداره فناوری اطلاعات در سومین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران

مهندس حسین دارینی مدیر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار در سومین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره)تهران برگزار شد حضور یافت .

مهندس حسین دارینی مدیر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار در سومین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره)تهران برگزار شد حضور یافت .

 مهندس حسین دارینی مدیر اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار در  سومین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره)تهران برگزار شد حضور یافت .
⚡️در این نمایشگاه  مدیر اداره فناوری اطلاعات شهرداری تجربیات خود را با شرکتهای مختلف نرم افزاری دانش بنیان در حوزه شهرداریها به تبادل گذاشت.
⚡️همچنین در روزهای برگزاری این نمایشگاه، سخنرانی های علمی و تخصصی و کارگاه های آموزشی در زمینه معرفی و تشریح ابعاد مختلف هوشمندسازی و ویژگی های شهرهای هوشمند با حضور استادان و صاحب نظران داخلی و خارجی برگزار شد.